Wybór patrona / nadania imienia dla naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym ruszyła procedura nadania imienia/patrona! Poniżej przedstawiamy harmonogram wyboru: Od 3 kwietnia do 9 maja w naszej placówce można dokonywać zgłoszeń swoich indywidualnych propozycji wraz z uzasadnieniem. Zgłoszeń mogą dokonywać uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz rodzice. 10 maja nastąpi przedstawienie kandydatur. Pierwszy etap głosowania odbędzie się w dniu 13 maja. W dniu 20 maja zostanie przedstawiona lista sześciu kandydatów (2 z pośród propozycji uczniów, 2 z pośród propozycji nauczycieli i pracowników oraz 2 spośród propozycji rodziców). 14 czerwca odbędzie się drugi etap głosowania. Wyniki zostaną przedstawione w…

Czytaj więcej

Dofinansowanie stop-smog

2 kwietnia rusza nabór uzupełniający do programu STOP SMOG. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. W ramach naboru uzupełniającego przewiduje się nabór 7 wniosków do dofinansowania w ramach programu STOP SMOG. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 2 kwietnia 2024 r., do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r. W ramach programu można…

Czytaj więcej

Skład Rady

W dniu w 2 kwietnia 2024 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Wilkowyje. Podczas zebrania wybrano Magdalenę Stencel na Przewodniczącą Rady Osiedla oraz Krystynę Ponińską-Owczarek na Zastępcę Przewodniczącej. Natomiast w skład Zarządu Rady Osiedla weszły Panie Agnieszka Amszej jako Przewodnicząca, Paulina Helios jako Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla, oraz Celina Wittek, Karolina Gołomb-Stasieczek, Renata Bartecka-Grochla jako Członkinie Zarządu.

Czytaj więcej