Spacer historyczny

25 maja o godzinie 15:00, zachęcamy do udziału w spacerze historycznym po Wilkowyjach. Pierwsze źródłowe wzmianki o pochodzeniu dzielnicy możemy znaleźć w dokumencie z 1287 roku, kiedy to książę raciborski Mieszko potwierdził darowiznę dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie, w postaci łanu pola na terenie Wilkowyj. Choć dokument ten przez wielu badaczy uznawany jest za falsyfikat, dla dziejów wsi stanowi źródło, dzięki któremu możemy uznać, iż w II połowie XIII w. wieś Wilkowyje na pewno już istniała – być może na długo przed wspomnianą datą. Od 1951 roku wieś Wilkowyje…

Czytaj więcej

Skład Rady

W dniu w 2 kwietnia 2024 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Wilkowyje. Podczas zebrania wybrano Magdalenę Stencel na Przewodniczącą Rady Osiedla oraz Krystynę Ponińską-Owczarek na Zastępcę Przewodniczącej. Natomiast w skład Zarządu Rady Osiedla weszły Panie Agnieszka Amszej jako Przewodnicząca, Paulina Helios jako Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla, oraz Celina Wittek, Karolina Gołomb-Stasieczek, Renata Bartecka-Grochla jako Członkinie Zarządu.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo, 11 marca br. odbyło się spotkanie informacyjne z ramienia Zarządu Osiedla Wilkowyje w sprawie planowanych wyborów do rad osiedlowych. Omówiono działania Rady oraz Zarządu Osiedla Wilkowyje ubiegłej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz blokowania budowy spalarni na terenie osiedla Wilkowyje. Spotkanie poprowadzili: MagdalenaStencel, Paweł Porszke oraz Agnieszka Amszej Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy osiedla Wilkowyje, Tyszanie zainteresowani problemem spalarni, samorządowcy, społecznicy oraz działacze. Omówiono zrealizowane inwestycje na terenie osiedla Wilkowyje oraz wypunktowano te, które zostały zainicjowane i oczekują na realizację w kolejnym roku. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za…

Czytaj więcej

Wybory do rady osiedla

Już 17 marca odbędą się wybory do Rad Osiedli. Serdecznie zachęcamy do udziału w wyborach. Wasz udział i frekwencja ma znaczenie. Wybory dla naszej dzielnicy odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Leśnej. Głosować będzie można od 08:00 do 20:00. Każdy kto chce głosować, a będzie to robił po raz pierwszy w naszej dzielnicy ( przeprowadzka) niech się upewni, czy jest w spisie wyborców. Poniżej lista zgłoszonych kandydatów:

Czytaj więcej