Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo, 11 marca br. odbyło się spotkanie informacyjne z ramienia Zarządu Osiedla Wilkowyje w sprawie planowanych wyborów do rad osiedlowych. Omówiono działania Rady oraz Zarządu Osiedla Wilkowyje ubiegłej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz blokowania budowy spalarni na terenie osiedla Wilkowyje. Spotkanie poprowadzili: MagdalenaStencel, Paweł Porszke oraz Agnieszka Amszej Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy osiedla Wilkowyje, Tyszanie zainteresowani problemem spalarni, samorządowcy, społecznicy oraz działacze. Omówiono zrealizowane inwestycje na terenie osiedla Wilkowyje oraz wypunktowano te, które zostały zainicjowane i oczekują na realizację w kolejnym roku. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za…

Czytaj więcej

Wybory do rady osiedla

Już 17 marca odbędą się wybory do Rad Osiedli. Serdecznie zachęcamy do udziału w wyborach. Wasz udział i frekwencja ma znaczenie. Wybory dla naszej dzielnicy odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Leśnej. Głosować będzie można od 08:00 do 20:00. Każdy kto chce głosować, a będzie to robił po raz pierwszy w naszej dzielnicy ( przeprowadzka) niech się upewni, czy jest w spisie wyborców. Poniżej lista zgłoszonych kandydatów:

Czytaj więcej